Etusivu > Hallinto

hallinto_03

Hallinto

 

Kunnanvaltuusto

Valtuustokaudella 2013 - 2016 Mäntyharjun kunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää 27-jäseninen kunnanvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kunnallisvaaleilla. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kunnanhallitukseen ja lautakuntiin.


Kunnanhallitus

Kunnanhallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Kunnanhallituksen jaostona toimii kehittämisjaosto.


Lautakunnat

Lautakuntia on valtuustokaudella 2013 - 2016 kahdeksan.

Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen alaisena ja hoitavat niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita valtuusto kunnan hallinto-organisaatiosta sekä toimivallan jaosta ja tehtävistä päättäessään on niille antanut.

Tarkastuslautakunta ja vaalilain edellyttämät lautakunnat ovat pakollisia toimielimiä.


Muut luottamuselimet

Mäntyharjun kunnalla on lisäksi edustajia kuntayhtymien, yhtiöiden tms. luottamuselimissä.